ADOLF BENCA & CARAVAGGIO

Benca patrí medzi umelcov, ktorí vytvorili vlastný suverénny štýl a zároveň pozná to podstatné z umenia predchádzajúcich storočí a tisícročí – za najväčšieho maliara všetkých čias považuje Caravaggia (jeho obrazy pozná naspamäť). Podstatnú časť svojho intelektuálneho zázemia získal Benca na početných cestách po svete, pričom ho mimoriadne ovplyvnilo hlavné mesto Talianska. Vetami umelca: „Rím pôsobí takým veľkolepým dojmom, že presilou svojich impulzov môže človeka zničiť, ale môže ho aj prebudiť. Ja som v ňom našiel svoju inšpiráciu. Panteón, Hipodróm a Koloseum majú kruhový pôdorys a predstavujú pre mňa mikrokozmos, ktorý zobrazuje celý vesmír. V Ríme som objavil to, čo som opustil v New Yorku – slobodného ducha a otvorenosť všetkému novému. Je tam stále živé spojenie s tradíciou, čo uzemňuje umeleckých novátorov a ponúka symetriu, v ktorej som sa našiel. Tie sochy, maľby a budovy ukazujú svet z obidvoch strán. Nepropagujú iba existenciálny, psychologicky moderný pohľad na človeka, ale ukazujú aj jeho etické pozadie. Každá hlava, každá maľba, každá socha má veľkú vnútornú silu a vyjadruje konkrétny duševný stav, s ktorým sa môžem stotožniť. Keď prejdete všetky múzeá, môžete sa stať všetkým. Uvedomil som si, že sa môžem stať sám sebou, až keď sa stanem všetkým. Ale to treba zažiť na vlastnej koži. Keď si to niekto iba prečíta, nemusí to znamenať nič.”

ADOLF BENCA & GOYA

Bencova tvorba má veľa styčných bodov s dielom španielskeho génia Francisca Goyu. Podľa názoru nemeckého odborníka Klausa Schrôtera: „…Benca bude musieť byť zaradený medzi vskutku veľkých expresívnych umelcov európskej maľby ako Rembrandt, Goya, Munch.” Goyova i Bencova tvorba majú okrem iného spoločné aj to, že ich umenie spája staré i moderné maliarstvo ako aj markantný záujem o temné stránky života – medzi ne určite patrí aj celosvetová chrípková pandémia z rokov 1918 – 1920.
V rokoch 1821 a 1822 Goya vyzdobil svoj Dom Hluchého skvelými nástennými olejomaľbami, ktoré prešli do dejín umenia pod názvom čierne maľby. Sklon k fantastike, ktorý sa uňho od ohluchnutia utvrdzoval a silnel, tu teraz dosiahol vyvrcholenie. V týchto dielach sa spája monumentalita vlastná nástenným maľbám s uvoľnenou imagináciou. Tváre s výraznými klasicistickými rysmi sú nanajvýš deformované. Maliarova paleta sa obmedzuje na hnedé, bielu a čiernu. Na úkor výpravnosti sa uplatňujú formy a veľkosť detailov, ktoré sú zjednodušené a zdôraznené do tej miery, že tieto diela možno označiť za expresionistické. Goyova záľuba v strašidelnom, jeho sklon k dramatičnosti i jeho mizantropia, predovšetkým však jeho pesimizmus ako aj potreba odhaliť sily, ktoré považoval za základný, údesný motor existencie, sú na nich rozvedené do výjavov, kde nechýbajú čarodejnice, odporní starci, nízka erotika, neľútostné boje, dedinskí opilci alebo Saturn požierajúci vlastného krvácajúceho syna. Intuitívne zvolenou technikou s minimom základných prostriedkov dosahuje Goya – ak na okamžik odhliadneme od desivého obsahu obrazov – obdivuhodný, šokujúci výsledok.

ADOLF BENCA

540770_542509995772427_1089163468_n_1Welcome to Adolf Benca museum!

Adolf Benca was born in Stupava, Slovakia. As a child he already loved to draw pictures of cowboys and Native Indians, and as a seven-year old he already illustrated children’s books.

In 1968. his family emigrated to USA over Vienna, Austria. The title of an academic painter he received in University of Colombia in New York, and he successfully studied anatomy in University of Bologne. Today he is stated as an honorary doctor in the areas of anatomy, philosophy and a life-time member of American, French and German academy.

Some critics justifiably compare him to Rembrandt, Goya and Munch. His works are displayed in prestigious galleries of the Metropolitan Museum of Modern Art in Washington,  in Atlanta, Rome, Tel Aviv, Hong Kong, and in the Slovakian National Gallery, as well as in swimming Gallery in Bratislava.

Adolf Benca has created close to four thousand art pieces – high dimension oil on canvas. He has had over a hundred independent exhibitions all over the world.

Strength, distinction and uniqueness of expression have made his work to rarity artifacts that are highly valued, even for American standards.

It is a paradox – value, sense, and price of his art pieces uncover the size and even the misery of man, society and social history; and are a provocation to the current world powers, that aim to obtain these pieces – in spite of being critical and reminding to said powers that the current „world theater“ is in their hands.

The astonishing and and the same time amazing fact is that the art of Adolf Benca, academic painter of Slovakian heritage,  are bought and displayed in the most prestigious galleries in America, Europe and Asia. Two prestigious pieces were bought and are displayed at Metropolitan Museum of Modern Art in New York.

Most of his work today is in the hands of private collectors and modern art galleries across the globe. Adolf Benca is justifiably so one of the Top 10 living artists of modern world art.