Benca & ezoterika

Významné sú inšpirácie Adolfa Bencu preberané z ezoteriky, tajných učení odovzdávaných ústnou formou zasväteným osobám. Predovšetkým ide o vzťah ezoteriky a filozofie. Benca venuje svoju pozornosť napríklad kabale, učeniu o zákonoch kozmogónie, o svete, o zákonoch, ktoré vládnu vesmíru. Priťahuje ho aj praktická časť kabaly, mágia. V obrazoch Bencu stretávame čísla, vzorce z prírodných vied vo farebnom vlnení, často sa prekrývajú priestory, niečo je skryté pod povrchom prvého plánu obrazu atď. Benca vyvoláva energie, ktoré vyjadruje farbou a písmom alebo číslami.

Umelcovi ide o sebapoznanie pravdy vo vlastnom vnútri človeka, ako to povedal slávny ezoterik Franz Hartmann.