Benca & anatómia

Pri tvorbe ho najviac fascinovalo a inšpirovalo ľudské telo a jeho umelecké spracovanie. Aby mu čo najviac porozumel, na Columbia University School of Art, ale aj na Bolonskej univerzite v talianskej Bologni študoval anatómiu ľudského tela. V Taliansku, v archívoch Lorenza de Medici preskúmal vyše 900 kópií Aristotelovho diela. Vďaka poznatkom zo štúdia sa Adolf Benca domnieva, že paradoxne práve západná civilizácia vychádza z Aristotelovho filozofického odkazu.

Na Bolonskej univerzite, jednej z troch najstarších v Európe, získal Adolf Benca titul Doctor honoris causa (Dr.h.c.) v oblasti anatómie a súčasne aj titul Doctor honoris causa filozofie na Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland.

Vášeň k ľudskému telu, poznatky z prírodných a spoločenských vied, mytológia, zmyselnosť a život, ktorý víťazí nad smrťou sú hlavnými prvkami osobitého, nenapodobiteľného diela Adolfa Bencu. Neustále uplatňuje hĺbku bytostného i duchovného, čím sa stáva majstrom a rozprávačom veľkých i malých príbehov v dejinách ľudstva. Adolf Benca nezachytáva svet fotograficky, plošne, pre túto chvíľu a pre tento okamih. Jeho maľby majú pozadie, hĺbku, lebo všetko sa odohráva na základe skutočnosti, na základe prežitého. V jeho tvorbe sa stretáva minulosť s prítomnosťou, aby bola výzvou pre budúcnosť.